SASUKE NARUTO - Naruto Clutch Wallet Anime New (Pencil Case Travel Bag) 7x4"
SASUKE NARUTO - Naruto Clutch Wallet Anime New (Pencil Case Travel Bag) 7x4"
SASUKE NARUTO - Naruto Clutch Wallet Anime New (Pencil Case Travel Bag) 7x4"

Naruto Clutch Wallet Pencil Case


Naruto wallet, perfect for a pencil case and has Naruto and Sasuke on the front.

Includes: 1 Wallet
Material: Nylon
Size: 7x4"
Weight: 8.0 oz.